جستجوی "لاشه جوجه" در مطالب ITPNews.com

 • آرشیو مقاله ITPNews

  لزوم توجه جدی به جداسازی بخش های قابل استفاده لاشه طیور

  ۹۳/۱۲/۱۹

 • ... و قابل خوردن لاشه جوجه های گوشتی اغلب در مرحله پیش کشتار و فراوری از بین می روند. جداسازی و جمع آوری این بخش ها و پایین نگه داشتن میزان...

  ... میزان آن برای دستیابی به بهره وری هرچه بالاتر از لاشه ها و کاهش حجم قسمت های ارسالی به کارخانه بازیافت لازم و ضروری است. تحقق این امر به پرسنلی نیاز دارد که بر هر کدا...

  ...ز دارد که بر هر کدام از مراحل تاثیر گذار بر کیفیت جوجه چه در مزرعه پرورش و چه در کارخانه نظارت داشته باشند. پس از آن که پرنده های جوجه گ...

  ...کارخانه نظارت داشته باشند. پس از آن که پرنده های جوجه گوشتی به وزن کشتار رسیدند، قطع تغذیه اولین اقدامی است که پیش از جمع آوری انجام می شود. پس از تعلیق تغذیه، به فاصل...

 • مطالب ویژه کشتار
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com