جستجوی "قیمت واقعی تخم مرغ" در مطالب ITPNews.com

 • ایلنا

  قیمت منطقی ۲۳ درصد بیش از نرخ خرید از مرغداران

  ۹۸/۰۶/۲۷

 • ...دیه مرکزی مرغداران تخم‌گذار میهن گفت: ماهانه ۸۵ هزار تن تخم مرغ در کشور تولی...

  ...ight">تخم‌گذار میهن گفت: ماهانه ۸۵ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود که ۸ تا ۱۰ هزار تن آن بیش از نیاز کشور است.رضا ترکاشوند در ...

  ...‌ اظهار کرد: نامتوازنی بین عرضه و تقاضا موجب کاهش قیمت تخم مرغ در بازار شده و زیان ...

  ...t">قیمت تخم مرغ در بازار شده و زیان مرغداران را به دنبال داشته است.وی ادامه داد: در حال حاضر ماهانه ...

  ... class="highlight">مرغ در بازار شده و زیان مرغداران را به دنبال داشته است.وی ادامه داد: در حال حاضر ماهانه ۸۵ هزار تن تخم

 • تحلیل مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com