جستجوی "قیمت جوجه بوقلمون" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  پنجاه هزارتومان نرخ آزاد جوجه بوقلمون

  ۹۸/۰۷/۱۸

 • درحالیکه قیمت رسمی جوجه بوقلمون  نسبت به نژاد مختلف بیست ودوهزار تا سی هزارتومان است در بازار غیر رسمی...

  ...شودپرورش دهندگان از وضعیت آشفته و نابسامان حاکم برقیمت جوجه گوشتی بوقلمون نگران وگله مند هستند و معتقدند بر...

  ... جوجه گوشتی بوقلمون نگران وگله مند هستند و معتقدند برخی دارندگان مرغ مادر، جوجه را در انحصار و در با...

  ... وگله مند هستند و معتقدند برخی دارندگان مرغ مادر، جوجه را در انحصار و در بازار آزاد به قیمت دلخواه بفروش میرسانند .با این وجود از صاحبان س...

  ...ight">جوجه را در انحصار و در بازار آزاد به قیمت دلخواه بفروش میرسانند .با این وجود از صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری در بخش تولید جوجه

 • مطالب ویژه تحلیل
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com