جستجوی "قانون بهره‌وری کشاورزی" در مطالب ITPNews.com

 • فارس

  عمل به قانون بهره‌وری کشاورزی از حضور مافیای واردات جلوگیری می‌کند

  ۹۱/۰۶/۲۵

 • ...class="highlight">کشاورزی مجلس گفت: اگر به قانون بهره‌وری کشاورزی که در آن به حمایت از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها به واردا...

  ...span class="highlight">قانون بهره‌وری کشاورزی که در آن به حمایت از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها به واردات نهاده‌ها تاکید شده عمل شود از حضور مافیا در ...

  ...خوراک دان و نهاده تلقی می‌شدند، گفت:‌در قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی تصریح شده است اتحادیه‌ها و تشکل&zw...

  ...ass="highlight">قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی تصریح شده است اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولیدی بایستی در واردات نهاده‌ها و تنظیم‌...

  ...;ها و تنظیم‌ بازار حمایت شوند. رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس افزود: اگر این اتفاق بیفتد تعدد مراکز

 • داخلی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com