جستجوی "فکسنامه دام و طیور" در مطالب ITPNews.com

 • دانا

  دامداران چشم انتظار وعده‌های دولتمردان

  ۹۹/۰۵/۲۶

 • ...n>ی چند ماهی است که مطرح بوده و تا به امروز هیچ اقدامی نسبت به برطرف شدن این مشکل در استان زنجان انجام نشده است.تداوم مشکل کمبود نهاده‌های دام

  ...ن زنجان انجام نشده است.تداوم مشکل کمبود نهاده‌های دامی کم‌کم فعالیت دامداریها را در استان زنجان تحت تاثیر قرار داده و برخی از واحدهای

  ...استان زنجان تحت تاثیر قرار داده و برخی از واحدهای دامی کوچک در استان زنجان که بنیه اقتصادی ضعیفی دارند رو به تعطیلی قرار گرفتند و روز به روز این مشکل در استان زنجان حادت...

  ...در استان زنجان حادتر شده و تداوم این مشکل واحدهای دامی استان را نگران کرده است. حدود 60 تا 70 درصد محصولات لبنی استان زنجان توسط واحدهای دام

  ... تا 70 درصد محصولات لبنی استان زنجان توسط واحدهای دامی کوچک تولید می‌شود که مشکل کمبود نهاده‌ها بیشتر این واحدها را در آستانه ت

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com