جستجوی "فناوری زیستی" در مطالب ITPNews.com

  • دانشجو

    عرضه محصولات بیولوژیک دامی با کمک فناوری زیستی

    ۹۸/۰۴/۰۲

  • ...مین کند.مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،مصرف بی رویه کود‌ها و سموم شیمیایی و همچنین آنتی بیوتیک‌ها علاوه بر ایجاد مشکلات سلامتی مانند افزای...

    ... و افزایش بروز مقاومت میکروبی منجر به مشکلات محیط زیستی از جمله آلودگی خاک و آب شده است.این مشکلات به شدت سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.«اداره غذا و کشاورزی ساز...

  • اخبار شرکت ها دامپزشکی مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com