جستجوی "فصل کوچ زنبورداران" در مطالب ITPNews.com

  • صداو سیما

    روز‌های شیرین زنبورداران

    ۹۹/۱۰/۲۳

  • ...ایران، از کلنی‌های زنبور عسل خراسان جنوبی آغاز شد.زنبورداران خراسان جنوبی امسال به لطف بارندگی‌های خوب و رویش بی‌شمار گیاهان دارویی و شکوفه ی گل‌ها، در حال برداشت عسل هس...

  • مطالب ویژه فیلم ها
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com