جستجوی "فرآورده‌های دامی" در مطالب ITPNews.com

 • مهر

  خسارات اقتصادی تب برفکی برای دامداران بسیار سنگین است

  ۹۴/۱۱/۰۶

 • ...لی در تامین بهداشت و تولید دام و فرآورده‌های دامی محسوب می‌شود. وی اظهار کرد: شیوع ‌این بیماری سبب کاهش شدید تولید دام شده و نقش اساسی در تجارت دام و فرآ...

  ...ه و نقش اساسی در تجارت دام و فرآورده‌های خام دامی دارد. رحیمی افزود: تقریبا تمامی دام‌های زوج سم، از جمله گونه‌های نشخوارکنندگان اهلی نظیر گاو، گاومیش، گ...

 • داخلی
 • تسنیم

  کاهش واردات گوشت قرمز و قطع واردات مرغ

  ۹۴/۱۱/۰۳

 • ... ورود، خروج و ترانزیت دام زنده و فرآورده‌های دامی را در کشور، کنترل کرده و مجوز بهداشتی صادر می‌کند، اظهار داشت: تمامی مبادی ورودی و خروجی کشور در مرزهای زمینی...

  ...م و فرآورده سالم از کشور صادر شده و محصولات مختلف دامی نیز سالم بر سر سفره مر

 • داخلی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com