جستجوی "علل قطع تخمگذاری" در مطالب ITPNews.com

  • علل قطع تخمگذاری درمرغ

    ۹۶/۰۱/۳۱

  • ...ه جالب توجهی است. پولت مرغ تخمگذار در 20-18 هفتگی تخمگذاری را شروع می کند و در حدود 35 هفتگی به اوج تخمگذاری می رسد که در این هنگام میزان ...

    ...ی را شروع می کند و در حدود 35 هفتگی به اوج تخمگذاری می رسد که در این هنگام میزان تخمگذاری بیش از 90 درصد می باشد(9 تخم در 10 روز به...

    ...ght">تخمگذاری می رسد که در این هنگام میزان تخمگذاری بیش از 90 درصد می باشد(9 تخم در 10 روز به ازای هر مرغ یا 9 تخم در یک روز به ازای 10 مرغ). پیک تخمگذاری در حدود 10 هفته طول می کشد و پس از آن تولید تخم به تدریج کاهش می یابد. یک مرغ پر تولید در هر سال حدود 10 ...

  • مطالب ویژه مدیریت پرورش
  • Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com