جستجوی "عدم توزیع شیر مدارس" در مطالب ITPNews.com

  • افکارنیوز

    چرا شیر در مدارس تهران توزیع نمی شود؟

    ۹۶/۱۰/۱۲

  • ...وزیع شیر در مدارس که جزء برنامه‌های هر ساله و با سابقه 17 ساله در آموزش و پرورش است، هر سال باید این طور دچار بی‌برنامگی شود و قبل ...

  • تحلیل مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com