جستجوی "طرح توجیهی مرغ گوشتی" در مطالب ITPNews.com

  • ITPNews

    به زودی وبینار اصول طرح نویسی مرغ گوشتی برگزار خواهد شد

    ۹۹/۱۰/۱۵

  • ...نار اصول طرح نویسی مرغ گوشتی ( 5جلسه ) در 25 دی ماه 1399 توسط موسسه خبری و اطلاع رسانی ITPNews و سازمان نظا...

  • رویداد مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com