جستجوی "صنعت مرغداری آذربایجان‌" در مطالب ITPNews.com

  • مهر

    صنعت مرغداری آذربایجان‌شرقی بیشترین تأثیر را از کرونا دیده است

    ۹۹/۰۴/۰۱

  • ...نا در بخش کشاورزی، در پرورش مرغ و صنایع وابسته به صنعت مرغداری اتفاق افتاده است.اکبر فتحی با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا مرزهای کشور بر...

  • تحلیل مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com