جستجوی "صنعت بوقلمون" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  صنعت بوقلمون در حصار انحصار

  ۹۴/۰۶/۲۹

 • ...م غیرکارشناسی زیان و تعطیلی برخی از واحدهای پرورش بوقلمون بوده است.  در ابتدای اجرای این ممنوعیت، جوجه یکروزه توسط تنها مزرعه مادر بوقلمون<...

  ...رای این ممنوعیت، جوجه یکروزه توسط تنها مزرعه مادر بوقلمون در شمال ک

 • داخلی
 • ایانا

  قیمت گوشت بوقلمون، نصف گوشت قرمز

  ۹۴/۰۴/۲۴

 • ...ه بر گوشت قرمز دارد، ترویج شده و علاوه بر آن گوشت بوقلمون نیز به‌عنوان گوشت سفید در کشور مورد توجه است. حسن رکنی افزود: تولید بوقلمون

  ...فید در کشور مورد توجه است. حسن رکنی افزود: تولید بوقلمون در قالب واحدهای صنعتی دارای سابقه‌ای دیرین است، اما به شکل غیربوقلمون در قالب واحدهای صنعتی دارای سابقه‌ای دیرین است، اما به شکل غیرصنعتی در محیط‌های روستایی نیز وج...

  ...an>ی دارای سابقه‌ای دیرین است، اما به شکل غیرصنعتی در محیط‌های روستایی نیز وجود

 • داخلی
 • ITPNews

  اصول عملی و علمی پرورش بوقلمون

  ۹۳/۱۲/۰۴

 • ...دانند. اولین شخصی که به طور مکتوب در سال 1499 به بوقلمون اشاره کرده و در مورد آن بحث نموده است، پدروالونسونینو  می باشد. ضمنا او را اولین فردی می دانند که در س...

  ...او را اولین فردی می دانند که در سال 1500 میلادی بوقلمون را به اروپا برد. دلیل اساسی افزایش تولید و مصرف گوشت بوقلمون در اروپا و آمریکا ...

  ...ه اروپا برد. دلیل اساسی افزایش تولید و مصرف گوشت بوقلمون در اروپا و آمریکا چنین توجیه می گردد: گوشت بوقلمون از لحاظ چربی و کالری ...

  ...ر اروپا و آمریکا چنین توجیه می گردد: گوشت بوقلمون از لحاظ چربی و کالری فقی

 • مطالب ویژه مدیریت پرورش
 • بوقلمون

  ۹۳/۱۱/۲۶

 • ...از سرگرم کننده ترین کارها در امر پرورش طیور است. بوقلمون را بسادگی میتوان در واحدهای کوچک پرورش داد. بشرطی که امکانات و شرایط لازم برای این پرنده جالب تامین شود. عل...

  ... پرنده جالب تامین شود. علیرغم جاذبه ای که پرورش بوقلمون دارد طبیعت خاص این پرنده دشواری هائی در کار بوجود می آورد که خود خالی از لطف و جذابیت نیست. بوقلمون نسبت به بعضی بیماری ها بیش از سایر انواع طیور حساس است و بهتر آنست که پرورش بوقلمون<...

  ...ز سایر انواع طیور حساس است و بهتر آنست که پرورش بوقلمون همیشه جدا از پرورش سایر انواع طیور انجام شود. تاکید می شود نگهداری بوقلمون با...

  ...ایر انواع طیور انجام شود. تاکید می شود نگهداری بوقلمون با سایر پرندگان کار صحیحی نیست و همچنین نگهدا

 • مدیریت پرورش
 • نکاتی در مورد پرورش بوقلمون

  ۹۳/۱۱/۱۹

 • ...span> در سنین جوجگی، یکی از مشکل ترین مراحل پرورش بوقلمون است. بوقلمون های جوان نیز در مقابل عوامل بیماری‌زا کاملاً حساسند از این رو ...

  ...راوانی به آنها مبذول داشت. امروزه در اغلب کشورها، بوقلمون را بصورت تجارتی و به تعداد زیادی نگه داری می‌کنند و تعداد معدودی از شرکت های اصلاح نژادی، سویه های تجارتی ...

  ...به دیگر نژادها برخوردارند. در طریقه پرورش به صورت صنعتی، باید با تحت نظر گرفتن شرایط محیطی تمامی نیازهای بوقلمون را در نظر گرفت تا با تنظی...

  ...، باید با تحت نظر گرفتن شرایط محیطی تمامی نیازهای بوقلمون را در نظر گرفت تا با تنظیم حرارت، تهویه، ب

 • مدیریت پرورش
 • ایانا

  تنگنای پرورش دهندگان بوقلمون گوشتی، بابت محدودیت صدور مجوز واردات جوجه

  ۹۳/۰۹/۱۹

 • ... پرورش دهنده صنعتی بوقلمون گوشتی از محدودیت صدور مجوز واردات جوجه به عنوان مشکل اساسی صنعت صنعت بوقلمون کشور خبر داد. حسن شاهسون، مدیر شرکت صنعتی <...

  ...قلمون کشور خبر داد. حسن شاهسون، مدیر شرکت صنعتی بوقلمون شاهسون در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی جیره غذایی ب...

  ... شاهسون در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی جیره غذایی بوقلمون، ضمن اشاره به نوپا بودن صنعت بوقلمون در کشور افزو...

  ...highlight">بوقلمون، ضمن اشاره به نوپا بودن صنعت بوقلمون در کشور افزود: سوددهی این صنعت نسبت به تولید...

 • داخلی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com