جستجوی "صادرکنندگان گوشت" در مطالب ITPNews.com

  • اقتصاد آنلاین

    بزرگ‌ترین صادرکنندگان گوشت کدام کشورها هستند؟

    ۹۸/۰۶/۱۸

  • ...رائه شده در خصوص کشورهایی که بیشترین میزان صادرات گوشت گوساله در جهان را دارند، برزیل در جایگاه نخست قرار گرفت.طبق آمار ارائه شده، برزیل، در سال 2017 و همچنین 2019، بزرگ...

    ...ل، در سال 2017 و همچنین 2019، بزرگ‌ترین صادرکننده گوشت گوساله در سراسر جهان شناخته شد. گفتنی است که همواره در برزیل و آرژانتین، سرعت رشد میزان صادرات گوشت رو به افزایش بوده است.در حالی که برزیل، بزرگ‌ترین کشور در زمینه صنعت دامداری به شمار می‌رود، به دلیل جنگل‌ز‌دایی ه...

  • مطالب ویژه بین الملل
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com