جستجوی "شیردوش مکانیزه گوسفند" در مطالب ITPNews.com

 • ایانا

  بهره‌برداری از اولین شیردوش مکانیزه گوسفند در ایستگاه تحقیقاتی شال

  ۹۱/۰۶/۲۱

 • ...دوش مکانیزه گوسفند در ایستگاه تحقیقاتی گوسفند نژاد شال در قزوین، نصب و راه اندازی شد. مدیرکل جهاد ...

  ...ass="highlight">گوسفند در ایستگاه تحقیقاتی گوسفند نژاد شال در قزوین، نصب و راه اندازی شد. مدیرکل جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به اینکه دستگاه‌های

  ...د کشاورزی قزوین با اشاره به اینکه دستگاه‌های شیردوش موجود در کشور تا پیش از این وارداتی بوده و افزایش ضریب مکانیزاسیون در واحدهای دامداری محتاج خروج رقم قابل توجهی ...

  ...ید این دستگاه‌ها بوده است، گفت: اولین دستگاه شیردوش مکانیزه گوسفند در کشور، تولید دانش بومی است و ما م...

  ...دوش مکانیزه گوسفند در کشور، تولید دانش بومی است و ما موفق شدیم این فناوری را با الهام از نمونه مشابه خارجی، در کشور خودمان تولید کن...

 • داخلی
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com