جستجوی "شیردوش" در مطالب ITPNews.com

  • ایانا

    بهره‌برداری از اولین شیردوش مکانیزه گوسفند در ایستگاه تحقیقاتی شال

    ۹۱/۰۶/۲۱

  • ...د کشاورزی قزوین با اشاره به اینکه دستگاه‌های شیردوش موجود در کشور تا پیش از این وارداتی بوده و افزایش ضریب مکانیزاسیون در واحدهای دامداری محتاج خروج رقم قابل توجهی ...

    ...ید این دستگاه‌ها بوده است، گفت: اولین دستگاه شیردوش مکانیزه گوسفند در کشور، تولید دانش بومی است و ما موفق شدیم این فناوری را با الهام از نمونه مشابه خارجی، در کشور ...

  • داخلی
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com