جستجوی "شکر در زنبورداری" در مطالب ITPNews.com

  • صداو سیما

    شکر در خدمت عسل

    ۹۹/۰۷/۱۰

  • ...م سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: این میزان شکر صرفا برای زمستان گذرانی زنبورها در اختیار تولید کننده های عسل قرار می گیرد.علیرضا صادق افزود: خراسان شمالی هزار و 9...

  • مطالب ویژه داخلی
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com