جستجوی "شرکت وشه" در مطالب ITPNews.com

  • ITPNews

    کارگاه آموزشی بررسی علمی و عملی واکسیناسیون در کنترل بیماریهای ویروسی طیور برگزار شد

    ۹۸/۰۹/۰۹

  • ...ط شرکت توسعه تجارت وشه در دانشگاه گیلان برگزار گردید و از سوی دانشگاه گیلان و انجمن علوم دامی کشور برای شرکت

    ... از سوی دانشگاه گیلان و انجمن علوم دامی کشور برای شرکت کنندگان گواهی پایان دوره صادر گردید.سر فصل های این کارگاه شامل واکسیناسیون در کارخانه جوجه کشی و مزرعه، عوامل موثر...

  • مطالب ویژه گالری تصاویر رویداد
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com