جستجوی "سیستم ایمنی در طیور" در مطالب ITPNews.com

 • ایسنا

  تولید ۲ نانوداروی افزایش سیستم ایمنی دام و طیور از عصاره گیاهان دارویی

  ۹۷/۱۲/۰۶

 • ...یک طرح تحقیقاتی موفق به تولید دو نانوداروی افزایش سیستم ایمنی در دام و طیور با استفاده از عصاره گیاهان دارو...

  ...an> ایمنی در دام و طیور با استفاده از عصاره گیاهان دارویی شده‌ایم.دکتر شبنم وثوقی  اظهار کرد: طراحی فرمولاسیون نانو داروی مذکور بر اس...

 • علمی مطالب ویژه
 • مکانیسم ایمنی در طیور

  ۹۳/۱۱/۲۸

 • ...ماریهاست. بایستی توجه داشت که برای هر نوع بیماری، ایمنی اختصاصی وجود دارد. ایمنی در واقع قسمتی از دفاع (مقاومت) بدن در برابر بیماریهاست. ا...

  ...class="highlight">ایمنی اختصاصی وجود دارد. ایمنی در واقع قسمتی از دفاع (مقاومت) بدن در برابر بیماریهاست. البته بایستی خاطرنشان کرد که بدن در برابر بسیاری از بیمار...

  ... خاطرنشان کرد که بدن در برابر بسیاری از بیماری ها ایمنی ندارد و یا حداقل هنوز ایمنی بدن در برابر برخی از بیماری ها ناشناس می باشد.

  ...ss="highlight">ایمنی ندارد و یا حداقل هنوز ایمنی بدن در برابر برخی از بیماری ها ناشناس می باشد. ایمنی ارثی نوعی مقاومت طبیع...

  ...بدن در برابر برخی از بیماری ها ناشناس می باشد. ایمنی ارثی نوعی مقاومت طبیعی مخصوص به هر گونه، زنجیره، نژاد، نسل و یا در محدوده آنهاست.

 • بهداشت و بیماری
 • مکانیسم عملکرد سیستم ایمنی طیور

  ۸۹/۰۴/۰۷

 • ... از خود نیستند؟ آسان نبوده وباید ابتدا از پیچیدگی سیستم ایمنی طیور آگاهی یابیم .سیس...

  ...سیستم ایمنی طیور آگاهی یابیم .سیستم ایمنی جوجه شامل بوریس فابریسیوس ،...

  ...آگاهی یابیم .سیستم ایمنی جوجه شامل بوریس فابریسیوس ، تیموس ، مغز استخوان ، طحال ،غده هاردین ، لوزه های سکومی ، گره های لنفاوی اولیه می باش...

  ...ی سکومی ، گره های لنفاوی اولیه می باشد اعمال اصلی سیستم ایمنی به وسیله سلولهای تخصص یافته یعنی لنفوسیت ها که به وسیله سیستم رتیکولواندوتلیال حمایت می شوند انجام می شود سیستم ایمنی

 • آناتومی
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com