جستجوی "سهمیه دان" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  سهمیه جداگانه سویا، ذرت و جو مخصوص کارخانجات تولید خوراک

  ۹۸/۰۵/۱۳

 • ...ر کارخانجات تولید خوارک دام استان به صورت جداگانه سهمیه کنجاله سویا، ذرت و جو دریافت کردند.ذبیح الله غریب افزود: مجموعاً چهار هزار و ۵۰۰ تن کنجاله بین این واحد‌های تولید...

  ...ن کنجاله بین این واحد‌های تولیدی توزیع شد.وی گفت: سهمیه ابلاغی کشور 9 هزار و 170تن بود که سهمیه استان بیش از ۳۵ درصد کل سهمیه ابلاغی کشور 9 هزار و 170تن بود که سهمیه استان بیش از ۳۵ درصد کل سهمیه کشور است

  ...="highlight">سهمیه استان بیش از ۳۵ درصد کل سهمیه کشور است

 • مطالب ویژه داخلی
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com