جستجوی "سنسور در مرغداری" در مطالب ITPNews.com

  • بخش بین الملل ITPNews

    کشف آلودگی انگلی در مرغ ها با استفاده از یک سنسور کوچک

    ۹۹/۱۰/۱۲

  • ...گاه UC Riverside کالیفرنیا دست به ابداع یک دستگاه سنسور کنه یاب زدند.در سال های اخیر، از آنجائیکه تشویق به مرغداری در فضای باز شده نگرانی ...

    ...نه یاب زدند.در سال های اخیر، از آنجائیکه تشویق به مرغداری در فضای باز شده نگرانی ها بابت سلامت طیور بیشتر شده است. اگر چه این آزادی منجر به بالاتر رفتن کیفیت زندگی طیور ...

  • علمی مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com