جستجوی "سلول های واکسن" در مطالب ITPNews.com

 • مهر

  تکمیل طرح ساماندهی بذر و سلولهای تولید واکسن

  ۹۷/۰۷/۰۵

 • ...span> و سرم‌سازی رازی از تکمیل طرح ساماندهی بذر و سلولهای تولید واکسن در این موسسه تا پایان سال جاری خبر د...

  ...ل‌های تولید واکسن در این موسسه تا پایان سال جاری خبر داد.مهرداد راسخی با اشاره به اینکه در موسسه رازی فرآیند

  ...هرداد راسخی با اشاره به اینکه در موسسه رازی فرآیندهای ساخت واکسن از مرحله تهیه مواد اولیه تا توزیع در بازار مصرف تحت نظارت معاونت تضمین کی...

  ...بر اینکه هرساله برای نظارت بر این فرآیندها برنامه‌های مشخصی تعریف و میزان پیشرفت کار بررسی می‌شود، تا بتوانیم کیفیت را در بالاترین سطح برای تولید فرآورده‌های بی

 • مطالب ویژه اخبار شرکت ها دامپزشکی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com