جستجوی "سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام" در مطالب ITPNews.com

 • سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام منصوب شد

  ۹۸/۰۷/۱۶

 • ...را به عنوان سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشو...

  ...کت پشتیبانی امور دام کشور تعیین کرد.به گزارش ایلنا، حبیب امینی پیش از این مسئولیت‌هایی همچون مدیرکل ...

  ...، حبیب امینی پیش از این مسئولیت‌هایی همچون مدیرکل پشتیبانی امور دام استان سمنان، معاون امور دام استان سمنان، معاون امور تولیدات دامی استان سمنان، مدی...

  ...n class="highlight">دام استان سمنان، معاون امور تولیدات دامی استان سمنان، مدیرکل پشتیبانی

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com