جستجوی "ساماندهی واکسن" در مطالب ITPNews.com

  • مهر

    تکمیل طرح ساماندهی بذر و سلول‌های تولید واکسن

    ۹۷/۰۷/۰۵

  • ...hlight">واکسن و سرم‌سازی رازی از تکمیل طرح ساماندهی بذر و سلول‌های تولید واکسن در این موسسه تا پایان سال جاری خبر داد.مهرداد راسخی ...

    ...="highlight">ساماندهی بذر و سلول‌های تولید واکسن در این موسسه تا پایان سال جاری خبر داد.مهرداد راسخی با اشاره به اینکه در موسسه رازی فرآیندهای ساخت واکسن از مرحله تهیه مواد اولیه تا توزیع در بازار مصرف تحت نظارت معاونت تضمین کیفیت انجام می‌شود، گفت: این مهم باهدف رعا...

  • مطالب ویژه اخبار شرکت ها دامپزشکی
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com