جستجوی "ساختمان های مرغداری" در مطالب ITPNews.com

 • کاربرد مصالح ساختمانی جدید و نقش آن در بهبود عملکرد و کاهش هزینه ها

  ۹۳/۱۱/۰۵

 • ...>ساختمانهای مرغداری بایستی به طریقی ساخته شوند که در زمستان گرم و در تابستان خنک باشد. رعایت اصول صحیح ساخت...

  ...زمستان گرم و در تابستان خنک باشد. رعایت اصول صحیح ساختمان و عایق بندی سقف و دیوارها و وجود دستگاه های تهویه مناسب از تراکم رطوبت جلوگیری م...

  ...ان و عایق بندی سقف و دیوارها و وجود دستگاه های تهویه مناسب از تراکم رطوبت جلوگیری می کند و مانع مرطوب شدن بستر شده به ترتیب از شیوع بیماری

  ...و مانع مرطوب شدن بستر شده به ترتیب از شیوع بیماری های انگلی از جمله کوکسیدوز جلوگیری به عمل می آورد. ملاحظات فنی و اقتصادی در احداث سالن ه...

  ... آورد. ملاحظات فنی و اقتصادی در احداث سالن های نوین مرغداری: در چند دهه اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه...

 • تاسیسات و تجهیزات
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com