جستجوی "ساخت سالنهای مرغداری" در مطالب ITPNews.com

  • کاربرد مصالح ساختمانی جدید و نقش آن در بهبود عملکرد و کاهش هزینه ها

    ۹۳/۱۱/۰۵

  • ... class="highlight">مرغداری بایستی به طریقی ساخته شوند که در زمستان گرم و در تابستان خنک باشد. رعایت اصول صحیح ساختمان و عایق بندی س...

    ...زمستان گرم و در تابستان خنک باشد. رعایت اصول صحیح ساختمان و عایق بندی سقف و دیوارها و وجود دستگاه های تهویه مناسب از تراکم رطوبت جلوگیری می کند و مانع مرطوب شدن بستر شده...

    ... ملاحظات فنی و اقتصادی در احداث سالن های نوین مرغداری: در چند دهه اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای درعملکرد طیور، به ویژه جوجه های گوشتی صورت گرفته است که این امر ناش...

  • تاسیسات و تجهیزات
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com