جستجوی "زیان مرغداری" در مطالب ITPNews.com

 • دانشجو

  مرغداران در هر کیلو ۵ هزار تومان ضرر می‌کنند

  ۹۹/۱۰/۲۷

 • ...این حال شرکت پشتیبانی امور دام مازاد مرغ موجود در مرغداری‌ها را با قیمت ۱۸ هزار و ۷۰۰ توم

 • داخلی مطالب ویژه
 • مهر

  مرغداران سقف بالای سر را میفروشند تا خوراک و دان بخرند

  ۹۹/۰۸/۲۷

 • ...دولت که بی توجه به هزینه‌های تولید بوده و منجر به زیان تولیدکنندگان شده است، گفت: قیمت مصوب ۱۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ مورد تأیید ما نبود اما حدود دو ماه قبل ...

 • تحلیل مطالب ویژه
 • ایلنا

  زیان ۴۵۰ میلیارد تومانی مرغداران در کمتر از یک ماه

  ۹۹/۰۱/۰۵

 • ...ومینوی تصمیمات غلط دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صمت زیان ۴۵۰ میلیارد تومانی مرغداران را در کمتر از یک ماه رقم زد. حبیب اسدالله نژاد با بیان اینکه پیش بینی نادرست از آینده،...

 • مطالب ویژه تحلیل
 • ایلنا

  زیان ۷۰۰ تومانی مرغداران در هر کیلوگرم مرغ

  ۹۸/۰۸/۲۵

 • ...ر گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ از مرغداران درب مرغداری ۸ هزار و ۸۰۰ تومانی خریداری می‌شود در حالی که با توجه به هزینه تمام شده تولید قیمت آن نباید کمتر از ۹ هزار و ۵۰...

  ...است.وی ادامه داد: در حال حاضر مرغ از مرغداران درب مرغداری 8 هزار و 800 تومان خریداری می‌شود که زیان برای آن‌ها به همراه دارد.اسدالله نژاد ...

  ...غداری 8 هزار و 800 تومان خریداری می‌شود که زیان برای آن‌ها به همراه دارد.اسدالله نژاد قیمت مناسب خرید مرغ زنده از مرغدار

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com