جستجوی "زهر صادراتی" در مطالب ITPNews.com

 • خراسان

  زهر زنبور صادراتی

  ۹۹/۰۷/۰۱

 • ...در فضای مجازی منتشر شده از صادرات نسبتا قابل توجه زهر زنبور که مردی در ترکیه انجام می‌دهد. مراد آلمیشلار، زنبوردار اهل مانیسا که زنبورداری را به صورت تفننی آغاز کرده بود...

  ...ورت تفننی آغاز کرده بود، اکنون یکی از صادرکنندگان زهر زنبور ترکیه است. هر گرم زهر زنبور تولید شده در استان مانیسای ترکیه، به قیمت ۷۰۰ لیر ...

  ...ss="highlight">زهر زنبور ترکیه است. هر گرم زهر زنبور تولید شده در استان مانیسای ترکیه، به قیمت ۷۰۰ لیر صادر می‌شود. وی که به مدت هشت سال است زنبورداری می‌کند، از ...

  ...است زنبورداری می‌کند، از سه سال پیش آغاز به تولید زهر زنبور کرده است. جالب است که این فرد بدون آسیب رساندن به زنبورها، با استفاده از جریان الکتریسیته ۱۵۰ کندوی خود، اقدا

 • مطالب ویژه بین الملل
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com