جستجوی "ریزش پر" در مطالب ITPNews.com

  • آرشیو مقاله ITPNews

    پرهای آسیب دیده و ریزش پر

    ۹۵/۰۵/۰۹

  • ...می در حفاظت و ایزوله کردن بدن آن دارد. در حالی که ریزش پرها، یا جایگزینی پرهای قدیمی با پرهای جدید، روندی طبیعی در تکمیل چرخه تخم گذاری در مرغ های تخم گذار است (چرخه تخم...

    ...است خود تحت تاثیر فاکتورهای زیادی باشد)، ممکن است ریزش پر یا آسیب دیده بودن آن بیانگر مشکلات دیگری در مرغداری باشد. مشکلات مربوط به پر در طیور را می توان به د...

  • مطالب ویژه آناتومی
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com