جستجوی "روند صعودی قیمت تخم مرغ" در مطالب ITPNews.com

 • مهر

  روند صعودی قیمت تخم مرغ ادامه دارد

  ۹۹/۰۴/۰۷

 • ... مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به ادامه روند صعودی نرخ

  ...ht">تخم گذار استان تهران با اشاره به ادامه روند صعودی نرخ تخم مرغ در ...

  ...د صعودی نرخ تخم مرغ در بازار، گفت: اگر تدبیری برای تأمین نهاده‌های دامی نشود با چالش در تولید مواجه ...

  ...ید مواجه می شویم.ناصر نبی پور  با بیان اینکه تخم مرغ دو نرخی شده است، گفت: یک قیمت ساختگی از سوی دولت ...

  ...s="highlight">مرغ دو نرخی شده است، گفت: یک قیمت ساختگی از سوی دولت اعلام شده ۹,۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تخم مطالب ویژه داخلی

 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com