جستجوی "رانت در بازارگاه" در مطالب ITPNews.com

 • نهاده ها قبل از رسیدن به بازارگاه دچار مشکل می شوند

  ۹۹/۱۰/۲۲

 • ...و این در حالی است که تمامی اطلاعات باید در سامانه بازارگاه وجود داشته باشد اما اطلاعات فعلی در این سامانه ناقص منتقل می‌شود.مرتضی رضایی درباره نشتی نهاده‌های دامی با ارز...

 • تحلیل مطالب ویژه
 • صداو سیما

  سامانه گمرک اطلاعاتش را کامل به بازارگاه نمی دهد

  ۹۹/۰۸/۰۶

 • ...س اطلاعات و آمار، سامانه گمرک اطلاعاتش را کامل به بازارگاه نمی‌دهد.سیدجواد ساداتی نژاد افزود: اعضای این کمیسیون با رئیس کل گمرک و معاونینی از وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی،...

  ...ررسی ترخیص نهاده‌های دام و طیور و رفع مشکل سامانه بازارگاه عصر امروز در مجلس برگزار شد.وی افزود:هفته گذشته هیائی از مجلس به بندر امام خمینی اعزام و مشخص شد یک میلیون و ۷...

 • مطالب ویژه فیلم ها
 • میزان

  بهبود شرایط تأمین نهاده‌های دامی از هفتۀ آینده

  ۹۹/۰۷/۱۵

 • ... گفت: کمبود نهاده و قیمت بالای آن مربوط به سامانه بازارگاه نیست، بلگه کاهش واردات نهاده کمتر از مقدار مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور عامل افزایش قیمت است.سید جواد ساداتی...

 • مطالب ویژه تحلیل
 • بازارگاه از حالت دستی خارج شد

  ۹۹/۰۷/۱۲

 • ...وعیت صادرات تخم مرغ موقتی است، گفت: فعالیت سامانه بازارگاه کاملاً اتوماتیک و از دستی خارج شده است. ناصر نبی پور با اشاره به ممنوعیت صادرات تخم مرغ برای تنظیم بازار داخلی...

 • مطالب ویژه داخلی
 • صداو سیما

  بررسی روند توزیع نهاده های دامی و سامانه بازارگاه

  ۹۹/۰۵/۰۵

 • ... در خصوص بررسی روند توزیع نهاده های دامی و سامانه بازارگاه

 • مطالب ویژه فیلم ها
 • ITPNews

  شکل سهمیه بندی در بازارگاه مورد تردید است

  ۹۹/۰۳/۲۴

 • ...ی باشد تا بخریم- این چیزی شبیه به طنز است که وارد بازارگاه شویم و سهمیه بخریم این با معنی اصلی بازارگاه فرق دارد- در کشور تشکل های موفقی و...

  ...زارگاه شویم و سهمیه بخریم این با معنی اصلی بازارگاه فرق دارد- در کشور تشکل های موفقی وجود دارد که می توانند بهتر از بازارگاه اقدام ...

  ...شور تشکل های موفقی وجود دارد که می توانند بهتر از بازارگاه اقدام به توزیع نهاده نمایند- زمانی که سماسط وجود دارد و اطلاعات متمرکز است چه دلیلی دارد که وارد بازارگاه شویم و جنسی را به صورت دست چندم خریداری کنیم.- جنس در بازارگاه به صورت قطره چکا...

  ... و جنسی را به صورت دست چندم خریداری کنیم.- جنس در بازارگاه به صورت قطره چکانی فروخته می شود- هر تولیدکننده ا

 • تحلیل مطالب ویژه پادکست مرغداری و دامپروری فیلم ها
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com