جستجوی "رانت توزیع ارز" در مطالب ITPNews.com

 • دانشجو

  توزیع ارز واردات نهاده ها به صورت گزینشی و بدون ضابطه

  ۹۹/۰۳/۲۲

 • ...دام و طیور گفت: واردات نهاده‌های دام و طیور مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما این ارز از سوی بانک مرکزی بسیار سخت و دشوار تخصیص پیدا می‌کند. ...

  ...s="highlight">ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما این ارز از سوی بانک مرکزی بسیار سخت و دشوار تخصیص پیدا می‌کند. نزدیک هشت ماه ۱،۵ میلیون تن جو و ذرت در بنادر رسوب کرده است....

  ... دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور از توزیع ارز برای واردات نهاده‌های دام و طیور توسط وزارت صمت در بین برخی از واردکنندگان بصو...

  ...زاده افزود: با اعمال تحریم‌های ظالمانه دشمن وضعیت ارزی در کشور بسیار پیچیده شده است. کمبود ارز و محدودیت فروش نفت باعث شده ک

  ...">ارزی در کشور بسیار پیچیده شده است. کمبود ارز و محدودیت فروش نفت باعث شده ک

 • تحلیل مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com