جستجوی "ذرت وارداتی سمی" در مطالب ITPNews.com

  • مهر

    میزان سم محموله ذرت وارداتی، بالاتر از حد استاندارد

    ۹۸/۰۵/۱۴

  • ...ه ذرت ۱۲۰ هزار تنی وارداتی از برزیل بالاتر از حد استاندارد و برای انسان خطرناک است.نیره پیروزبخت گفت: یکی از ویژگی‌های این محصول وجود سم آ...

  • داخلی مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com