جستجوی "دلال لبنیات" در مطالب ITPNews.com

  • ایسنا

    گرانی لبنیات به جیب دامدار نمی‌رود

    ۹۹/۰۴/۱۱

  • ...فت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها، پول گران شدن لبنیات به جیب هیچ دامداری نمی‌رود و تداوم این امر صنعت دامپروی استان را به سمت ورشکستگی می‌برد.عباس یوسفی در خصوص قیمت ...

  • تحلیل مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com