جستجوی "دستگاه های جوجه کشی" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  یک میلیون جوجه کشی در هر ماه

  ۹۴/۰۶/۱۱

 • ...i واقع در مولداوی با بهره گیری از تکنولوژی هوشمند جوجه کشی در یک مرحله Pas Reform در تجهیزات جدید جوجه

  ...کشی در یک مرحله Pas Reform در تجهیزات جدید جوجه کشی خود قادر خواهد بود در ماه یک میلیون جوجه

  ...t">کشی خود قادر خواهد بود در ماه یک میلیون جوجه کشی داشته باشد. طبق اظهارات مدیر این کارخانه آقای Vladimir Saulschi ، این تجهی...

  ...ای Vladimir Saulschi ، این تجهیزات جدید که شامل 9 دستگاه SmartSetPro و هرکدام با ظرفیت 82,944 تخم مرغ نطفه دار است ، رقم تولید جوجه یکروزه...

  ... با ظرفیت 82,944 تخم مرغ نطفه دار است ، رقم تولید جوجه یکروزه را به 12 میلیون در سال و 1200 تن گوشت مرغ در ماه خواهد رساند. این کمپانی که در سال 1972 میلادی و با عن...

 • بین الملل
 • کاهش ضایعات جوجه کشی در آب و هوای گرم

  ۹۳/۱۱/۰۴

 • ...دیریت کارخانه جوجه کشی به دلیل حساسیت تخم مرغ، جنین، انکوباسیون، نظارت بر محیط و تجهیزات کارخانه جوجه

  ...جنین، انکوباسیون، نظارت بر محیط و تجهیزات کارخانه جوجه کشی کار بسیار حساس محسوب می شود با وجودی که عملکرد کارخانه ...

  ...سیار حساس محسوب می شود با وجودی که عملکرد کارخانه های جوجه کشی در مناطق مختلف از محلی به محل دیگر فرق می کن...

  ...t">های جوجه کشی در مناطق مختلف از محلی به محل دیگر فرق می کند اما در کشورهای در حال توسعه ای که در م...

  ...ق مختلف از محلی به محل دیگر فرق می کند اما در کشورهای در حال توسعه ای که در مناطق آب و هوای گرم واقع شده اند به طور مکرر با ضایعات سنگین غیر قابل انتظار و غیر طبیعی مواج...

 • مطالب ویژه جوجه کشی
 • ارتقاء سلامتی جوجه ها با مدیریت بهداشت و واکسیناسیون در کارخانه های جوجه کشی

  ۹۳/۱۱/۰۱

 • ...ه فرآیند واکسیناسیون بطور صحیح و اصولی در کارخانه های جوجه کشی انجام شود، مزایای فراوانی در پی دارد که در س...

  ...t">های جوجه کشی انجام شود، مزایای فراوانی در پی دارد که در سرتاس زنجیره تولید محسوس خواهد بود. اما نکته کلیدی اینجاست که صرفا واکسی...

  ...سیون کافی نیست بلکه رعایت اصول بهداشتی و استانداردهای متعارف در این زمینه نیز بسیار مهم است. انجام واکسیناسیون زود هنگام در کارخانه های <...

  ... مهم است. انجام واکسیناسیون زود هنگام در کارخانه های جوجه کشی طبیعی است که اثرات مبتنی در سلامتی و کیفیت <...

  ...t">های جوجه کشی طبیعی است که اثرات مبتنی در سلامتی و کیفیت جوجه ها خواهد داشت و در دهه مطالب ویژه جوجه کشی

 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com