جستجوی "دردسرهای سامانه بازارگاه" در مطالب ITPNews.com

  • مهر

    دردسرهای سامانه بازارگاه همچنان ادامه دارد

    ۹۹/۱۰/۱۰

  • ...گان نهاده‌های دام و طیور ایران با اشاره به مشکلات سامانه بازارگاه، از طولانی بودن روند ترخیص و توزیع نهاده های دامی از طریق سامانه بازارگاه ابراز نگرانی کرد.کسری لشگری با اشاره به مشکلات عمده در حوزه توزیع نهاده‌...

    ...ره به مشکلات عمده در حوزه توزیع نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه گفت: یکی از این مشکلات، مشخص نبودن مشخصات مشتریانی است که نهاده به آنها ...

  • مطالب ویژه تحلیل
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com