جستجوی "داروی دام وطیور" در مطالب ITPNews.com

 • صداو سیما

  بی تاثیر بودن تحریم ها در تامین نهاده و داروی دام و طیور

  ۹۸/۰۳/۲۹

 • ...عی پور: با وجود تحریم ها مشکلی در تامین نهاده های دامی و اقلام دارویی نداریم.رئیس دامپزشکی کشور درنخستین گر...

  ...دارویی نداریم.رئیس دامپزشکی کشور درنخستین گردهمایی مدیران کل دامپزشکی سراسر کشور در بروجرد گفت:تلاش می کنیم...

  ...>دامپزشکی کشور درنخستین گردهمایی مدیران کل دامپزشکی سراسر کشور در بروجرد گفت:تلاش می کنیم  درحوزه دامپزشکی برای اجرای عدالت به...

  ...راسر کشور در بروجرد گفت:تلاش می کنیم  درحوزه دامپزشکی برای اجرای عدالت به استانهای کم برخوردار توجه بیشتری شود.به گفته دکتر رفیعی پور امسال بیماری تب برفکی در مقایس...

  ...ا پارسال بیش از 45 درصد کاهش داشته استرئیس سازمان دامپزشکی کشور با اعلام اینکه اگر عملکرد خوب دامپزشکی لرستان در زمان سیل نبود، بحران دیگر...

 • مطالب ویژه داخلی
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com