جستجوی "تولیدمثل کبک" در مطالب ITPNews.com

 • گله های مولد یا تخم گذار کبک

  ۹۳/۱۱/۳۰

 • ...ند. نظر به این که با توجه به توجیه اقتصادی، پرورش کبک به صورت صنعتی مد نظر است. لذا بایستی سیستم نور مصنوعی، خوراک فرمول شده و بستر را با مدیریت صحیح به منظور شروع تخم گ...

  ...م گذاری از ملزومات شرایط نوری محسوب می شود. پرورش کبک با خرید گله مولد ۵ ماهه شروع می شود. پس از خرید گله مولد و نگه داشتن گله در یک سیکل ۵۰ روزه نوری (توی لک بردن) فعال...

  ... گله در یک سیکل ۵۰ روزه نوری (توی لک بردن) فعالیت کبک برای تخم گذاری اغاز می گردد. که این سن بهترین زمان برای تخم گذاری می باشد د

 • مدیریت پرورش
 • همه چیز درباره کبک

  ۹۳/۱۱/۲۱

 • ... بلغارستان، آسیای صغیر تا منچوری چین گسترده است. کبک در آمریکای شمالی، هاوایی و نیوزیلند نیز از جمعیت خوبی برخوردار شده است. زیستگاه طبیعی کبک را می توان در دامنه ها، کوه ها و صخره ها یافت. مشخصات ظاهری وزن: از 510 تا 680 گرم با متوسط 595 گرم نرها...

 • سایر دانستنی ها
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com