جستجوی "تولید گوشت قرمز و طیور" در مطالب ITPNews.com

  • ITPNews

    سودآوری چشمگیر کمپانی تولید گوشت برزیلی BRF در سال 2014

    ۹۳/۱۲/۰۹

  • ... کمپانی بزرگ تولید گوشت قرمز و طیور برزیلی BRF در سال 2014 میلادی با افزایش ...

    ...گوشت قرمز و طیور برزیلی BRF در سال 2014 میلادی با افزایش 4 / 109 درصد در سود و کسب 2 / 2 میلیارد رئال توانست سود خالص خود را بیش از...

  • بین الملل
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com