جستجوی "تولید کافی مرغ" در مطالب ITPNews.com

 • ایران

  کمبود مرغ نداریم، نیازی به واردات مرغ نیست

  ۹۸/۰۶/۰۶

 • ...ارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سؤال که آیا کمبود تولید مرغ منجر به واردات دوباره شد؟ گفت: با توجه به اینکه بخش تنظیم بازار از وزارت جهاد ...

  ...ده و به وزارت صمت واگذار شده است برای مجوز واردات مرغ وزارت صمت با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی انجام نداده است و کشور نیازی به واردات مرغ ن...

  ...زی هماهنگی انجام نداده است و کشور نیازی به واردات مرغ نداشت.مرتضی رضایی گفت: در مرداد ماه 124 میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است، در حالی که سال گذشته 107 میلیون قطعه ج...

  ...ر 16 میلیون جوجه‌ریزی بیشتر معادل 30 هزار تن گوشت مرغ اضافه است. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور مصرف گوشت مرغ بالا

  .... با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور مصرف گوشت مرغ بالا

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com