جستجوی "تولید مرغ در جهان" در مطالب ITPNews.com

 • اقتصاد آنلاین

  نگاهی به روند افزایشی تولید مرغ در جهان

  ۹۹/۰۶/۱۵

 • ...م 18درصدی از تولید جهانی طیور، بزرگترین تولیدکنندۀ گوشت طیور در جهان است؛ پس...

  ...pan class="highlight">جهانی طیور، بزرگترین تولیدکنندۀ گوشت طیور در جهان است؛ پس از این کشور، چین، برزیل و روسیه قرار دارند. در زمین...

  ... class="highlight">تولیدکنندۀ گوشت طیور در جهان است؛ پس از این کشور، چین، برزیل و روسیه قرار دارند. در زمینۀ تولید تخم‌

  ...این کشور، چین، برزیل و روسیه قرار دارند. در زمینۀ تولید تخم‌مرغ نیز چین با سهم 42درصدی از تولید

  ...="highlight">مرغ نیز چین با سهم 42درصدی از تولید جهانی، بزرگترین تولیدکنندۀ تخم‌ بین الملل مطالب ویژه

 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com