جستجوی "تولید داروهای دامی" در مطالب ITPNews.com

 • صداو سیما

  افتتاح بخش توزین کارخانه داروهای دامی گرمسار

  ۹۸/۰۵/۱۲

 • ...ری کارخانه داروهای دامی گرمسار با حضور رییس سازمان دامپزشکی کشور افتتاح شد.حمیدرضا حسینی مدیرکل دامپزشکی استان سمنان گفت : در این بخش عملی...

  ...و آنالیز دستگاهی و آزمایشگاه میکروبیولوژی کارخانه داروهای دامی گرمسار هم بازدید کرد.این

 • دامپزشکی مطالب ویژه اخبار شرکت ها
 • صداو سیما

  خودکفایی ملی در تولید دارو‌های دامی

  ۹۸/۰۴/۰۲

 • ...کشور: ۹۷درصد دارو‌های بخش دام و طیور کشور در داخل تولید می‌شودرییس سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه آیین بهره برداری طرح های بخش کشاورزی مازندران در تنکابن به خبرنگار خبرگز...

  ...ویی در حوزه دام و طیور گفت: اکنون در تامین 97درصد داروهای حوزه دامی کشور به خودکفایی رسیده ایم.علیرضا رفیعی پور با بیان اینکه در حوزه واکس...

 • دامپزشکی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com