جستجوی "توقف تولید تخم مرغ" در مطالب ITPNews.com

 • ایسنا

  مجبور به تبعیت از قیمت مصوب تخم مرغ هستیم اما الزامی برای تولید نداریم

  ۹۹/۰۷/۰۷

 • ...یرعامل اتحادیه مرغ تخم‌گذار خراسان رضوی گفت: ستاد تنظیم بازار کشور بدون کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط مرغدا...

  ...ظیم بازار کشور بدون کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط مرغدار، نرخ ۱۲ هزار تومان را برای تخم مرغ پیشنهاد کرده، م...

  ...ghlight">مرغدار، نرخ ۱۲ هزار تومان را برای تخم مرغ پیشنهاد کرده، مجبور به تبعیت از قانون هستیم اما مجبور به

  ... کرده، مجبور به تبعیت از قانون هستیم اما مجبور به تولید نیستیم. بیش از این توان یارانه ‌دادن به مردم را نداریم و مجبوریم گلّه‌های خود را حذف کنیم.سید حسین موسوی‌نژاد، در...

  ... حسین موسوی‌نژاد، در خصوص وضعیت توزیع و قیمت مصوب تخممرغ در بازار، اظهار کرد: در حال حاضر هر واحد صنفی، فروشگاه زنجیره‌ای و میادینی که مع...

 • داخلی مطالب ویژه
 • ITPNews

  توقف تولید جوجه تخمگذار

  ۹۳/۰۸/۱۱

 • ... ماه سال 93 لغایت پنجم دی ماه 93، هیچ جوجه یکروزه تخمگذاری، در کشور وجود نخواهد داشت. بنا به صورتجلسه ای که به امضاء کلیه شرکت های مرغ ما...

  ...شت. بنا به صورتجلسه ای که به امضاء کلیه شرکت های مرغ مادر تخمگذار کشور رسیده است؛ به منظور تنطیم بازار تخم...

  ...مگذار کشور رسیده است؛ به منظور تنطیم بازار تخم مرغ کشور و وضعیت بازار جوجه یکروزه تخمگذار، هیچ یک از...

  ...hlight">مرغ کشور و وضعیت بازار جوجه یکروزه تخمگذار، هیچ یک از شرکت های تولیدکننده جوجه یکروزه تخمگذا...

  ...ss="highlight">تخمگذار، هیچ یک از شرکت های تولیدکننده جوجه یکروزه تخمگذار تحت هیچ عنوان و دلیلی، از تاریخ پانزدهم آبان ماه 93 ...

 • داخلی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com