جستجوی "توسعه دامپروری" در مطالب ITPNews.com

 • کردستان بستری برای توسعه دامپروری

  ۹۹/۱۰/۲۴

 • ...هی مناسب و سایر مواهب طبیعی باعث شده تا کشاورزی و دامپروری کردستان مقابل صنعت حرفی برای گفتن داشته باشد.طبیعی‌ترین بستری که باعث شده تا شغل بیشتر ساکنان روستاهای کردستان...

 • مطالب ویژه تحلیل
 • ایرنا

  کاهش قیمت واردات نهاده ها در توسعه دامپروری کشور موثر است

  ۹۴/۰۸/۰۶

 • ... و تجهیزات دامداری ها و مرغداری ها، تلاش در حفظ و توسعه سرمایه گذاری های موجود در جهت ارتق بهره وری از دیگر مواردی است که با جدیت دنبال می شود. وی ، ارتقا کیفیت علوفه ه...

 • داخلی
 • مهر

  توسعه صنعت دامداری در شرق کرمان ضروری است

  ۹۳/۰۵/۰۵

 • ... امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: از محل کارگروه توسعه بخش کشاورزی در شهرستانهای شرقی استان870 طرح  پرورش دام و طیور جهت اخذ تسهیلات معرفی شده اند. وی گفت: از این...

  ...گوشتی  در دست احداث  است که گام مهمی در توسعه دامپروری این شهرستانها محسوب می شود. سعیدی استعداد بسیار بالای توسعه فعالیتهای پرورش دام وطیوردر این شهرستان

 • داخلی
 • ایرنا

  توسعه گاوداری های شیری و ترویج مصرف شیر اولویت جهاد کشاورزی است

  ۹۱/۱۱/۱۵

 • ...یدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: توسعه گاوداری‌های شیری و ترویج مصرف روزانه شیر در میان جامعه، به خصوص زنان و کودکان اولویت مهم جهاد کشاورزی آذربای...

  ... با ایرنا افزود: هم اکنون بیشترین سهم از اعتبارات توسعه بخش کشاورزی آذربایجان غربی به ایجاد گاوداری های شیری صنعتی اختصاص یافته و این سازمان از ت...

  ...وداری های شیری صنعتی اختصاص یافته و این سازمان از توسعه گاوداری‌ها در سطح استان حمایت می کند.وی اضافه کرد : کارگروه توسعه بخش کشاورزی...

  ... در سطح استان حمایت می کند.وی اضافه کرد : کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان به این نتیجه رسیده که در راستای حل مشکل کمبود شیر مصرفی کارخانجات لبنی، از احداث و ایجاد گاودار...

 • داخلی
 • بررسی طرح مطالعه استراتژی توسعه دامپروری

  ۸۸/۱۲/۲۰

 • ...ه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: طرح مطالعه استراتژی توسعه دامپروری مناطق مختلف کشور با محوریت برنامه های راهبردی بهبود کمی و کیفی شیر و گوشت...

  ...ام وزارت جهاد کشاورزی، نیازها، الزامات و شاخص های توسعه دامپروری در مناطق اقلیمی و استانهای مختلف کشور را مطالعه و تدوین خواهد کرد.وی اظها...

 • داخلی
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com