جستجوی "توزیع کنندگان نهاده" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  آغاز به کار انجمن توزیع کنندگان نهاده‌های دام وطیور

  ۹۸/۰۳/۲۳

 • ...اعضاء برگزار شد که تمامی اعضاء به اهمیت وجود حلقه توزیع نهاده ها در زنجیره تولید مواد پروتئینی مانند مرغ، گوشت قرمز، شیر و ماهی تأکید دارن...

  ...وشت قرمز، شیر و ماهی تأکید دارند.ایدۀ تشکیل انجمن توزیع کنندگان عمده نهادهای دام و طیور و آبزیان با هدف هوی...

  ...span> کنندگان عمده نهادهای دام و طیور و آبزیان با هدف هویت بخشی به امر توزیع نهاده<...

  ...an>ای دام و طیور و آبزیان با هدف هویت بخشی به امر توزیع نهاده، دفاع از منافع صنفی، ایجاد وحدت رویه و برطرف کردن دغدغه های دولت و ارگانهای ...

  ...دن دغدغه های دولت و ارگانهای ذیربط در ایجاد کانال توزیع نهاده های دام و طیور و آبزیان در سال ۱۳۹۵ شکل گرفت و پس از پیگیری و تلاش های هیئت ...

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com