جستجوی "توزیع نهاده های دولتی" در مطالب ITPNews.com

 • اکوفارس

  نحوه توزیع نهادههای مورد نیاز واحد‌های تولیدی مرغ تخم‌گذار تعیین شد

  ۹۹/۰۴/۱۸

 • ...تخم مرغ نحوه توزیع نهادههای مورد نیاز واحد‌های تولیدی مرغ تخم گذار را تعیین...

  ...های مورد نیاز واحد‌های تولیدی مرغ تخم گذار را تعیین کرد.بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در آخرین نشست کمیته رصد و پایش بازار تخم مرغ که با حضور ...

  ...ستاد تنظیم بازار تشکیل شد، مقرر شد به منظور تامین نهادههای مورد نیاز واحد‌های تولیدی مرغ تخم گذار،

  ...های مورد نیاز واحد‌های تولیدی مرغ تخم گذار، توزیع تمامی نهادههای تولیدی مرغ تخم گذار، توزیع تمامی نهادههای مورد نیاز این بخش تا راه‌اندازی کام...

 • داخلی مطالب ویژه
 • توزیع بیش از ۴۱هزار تن نهاده دامی بین دامداران و مرغداران

  ۹۸/۰۶/۱۰

 • ...یدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان از توزیع بیش از ۴۱هزار تن نهاده دامی بین دامداران ومرغداران استان خبر داد.محمد رضا بندانی ا...

  ...n class="highlight">توزیع بیش از ۴۱هزار تن نهاده دامی بین دامداران ومرغداران استان خبر داد.محمد رضا بندانی افزود: طی پنج ماه گذشته سال‌جاری 41 هزار ویکصد تن

  ...افزود: طی پنج ماه گذشته سال‌جاری 41 هزار ویکصد تن نهاده های دامی شامل 29 هزار تن سبوس، هزار و 922تن جو، چهار هزار و 957 تن ذرت وپنج هزار و...

  ...و 210 تن کنجاله سویابین دامداران و مرغداران استان توزیع شده است.وی گفت: به منظور تأمین بخشی از گوشت قرمز مورد نیاز کشور از ابتدای سال جاری تاکنون74 فقره مجوز واردات دام ...

 • مطالب ویژه داخلی
 • توزیع نهادههای دامی در واحدهای دام و طیور

  ۹۸/۰۵/۰۸

 • ...ن ذرت و ۱۵ هزار تن سویا، از ابتدای امسال بین واحد‌های دام و طیور استان توزیع شده است.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گ...

  ...pan class="highlight">های دام و طیور استان توزیع شده است.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: نهاده‌ها به قیمت ...

  ...هبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: نهاده‌ها به قیمت ستادتوزیع نهاده...

  ...pan class="highlight">نهاده‌ها به قیمت ستادتوزیع نهادههای دامی در واحدهای

  ...توزیع نهادههای دامی در واحدهای دام و طیور تنظیم بازار توزیع شده است....

 • داخلی مطالب ویژه
 • نهادههای دولتی کجا توزیع می‌شود؟!

  ۹۷/۱۲/۰۵

 • ...میته شیر استان خراسان رضوی با اینکه کمبود و گرانی نهاده های دامی باعث شده تولیدکنندگان دام های خود را کشتار...

  ...hlight">های دامی باعث شده تولیدکنندگان دام های خود را کشتار کنند،گفت: نمی دانیم نهاده های با نرخ مصو...

  ...ight">های خود را کشتار کنند،گفت: نمی دانیم نهاده های با نرخ مصوب کجا توزیع می شود.آرش فرزادنیا به کش...

  ...span class="highlight">های با نرخ مصوب کجا توزیع می شود.آرش فرزادنیا به کشتار دام های مولد و شیرده اشاره کرد و گفت: دامداران با کمب...

  ...ht">توزیع می شود.آرش فرزادنیا به کشتار دام های مولد و شیرده اشاره کرد و گفت: دامداران با کمبود خوراک دام و گران شدن پیاپی آن روبرو هستند. این کمبودها و مشکلات متع...

 • تحلیل مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com