جستجوی "تهویه مرغداری" در مطالب ITPNews.com

 • آرشیو مقاله ITPNews

  اصول ساده تهویه مرغداری در زمستان

  ۹۷/۱۱/۲۹

 • ...ه و با توجه به مشاهدات و بازدید های صورت گرفته از مرغداری ها به وجود آمده به شرح ذیل میباشد. امیدورام مفید واقع شود.1 - استفاده از اینلت در طول سالن جهت ایجاد هوای یکنوا...

 • تاسیسات و تجهیزات مطالب ویژه
 • ITPNews

  نکاتی درباره تهویه طیور

  ۹۶/۰۶/۰۱

 • ...ss="highlight">تهویه عرضیپاییز زمستان فصول تهویه عرضی اند.در بسیاری از مناطق جنوب شرقی، دما هنگام روز به بیش از 80sو در هنگام غروب اغلب به 50s میرسد. به خاطر این ...

  ...اید زمانهای مختلف از این فصول را جهت مدیریت سیستم تهویه سالن مرغداری در نظر بگیرد. اگرچه روزها و شبهای مشابه این فصول در دیگر فصول سال، بخ...

  ...ا حد زیاد دمای بیرون سالن بر وضعیت درون سالن ونیز تهویه سالن تاثیر میگذارد.زمانی که دمای بیرون متغیر است بمنظور ثابت نگه داشتن دمای درون سالن و تنظیم بهترین درجه

 • مطالب ویژه تاسیسات و تجهیزات
 • آرشیو مقاله ITPNews

  کاهش ریسک بیماریهای قابل انتقال از طریق هوا با استفاده از تهویه فشار مثبت

  ۹۴/۰۶/۰۱

 • ...رک ، آنفولانزا و .... میتوانند توسط هوای ورودی (تهویه) وارد سالن شوند. بیماری آنفلوانزای طیور: (Avian Influe )

 • تاسیسات و تجهیزات مطالب ویژه
 • کاربرد مصالح ساختمانی جدید و نقش آن در بهبود عملکرد و کاهش هزینه ها

  ۹۳/۱۱/۰۵

 • ...ختمان و عایق بندی سقف و دیوارها و وجود دستگاه های تهویه مناسب از تراکم رطوبت جلوگیری می کند و مانع مرطوب شدن بستر شده به ترتیب از شیوع بیماری های انگلی از جمله کوکسیدوز ...

  ... ملاحظات فنی و اقتصادی در احداث سالن های نوین مرغداری: در چند دهه اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای درعملکرد طیور، به ویژه جوجه های گوشتی صورت گرفته است که این امر ناش...

 • تاسیسات و تجهیزات
 • ITPNews

  آخرین یافته ها در مورد تهویه هوا در مرغداری ها

  ۹۳/۰۵/۱۸

 • ...س آخرین تحقیقات انجام شده در هلند، حداقل و حداکثر تهویه برای مرغداری ها مورد بازبینی قرار گرفت. این تحقیق قصد داشت تا از شرایط موجود در

  ...رار گرفت. این تحقیق قصد داشت تا از شرایط موجود در مرغداری ها بهینه استفاده حاصل شود. تاکنون فقط به مقدار کیلوی مرغ ها در مرغداری ها توجه ش...

  ...اده حاصل شود. تاکنون فقط به مقدار کیلوی مرغ ها در مرغداری ها توجه شده و به سوخت و ساز بدن مرغ و اثرات باد خنک تا کنون توجهی نشده است. این تحقیقات اثر تهویه هوا را بر روی بازدهی بیشتر مرغ ها اثبات کرده است . میزان سوخت و ساز جوجه هایی با جثه کوچک، دوبرابر جوجه هایی با ج...

 • بین الملل
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com