جستجوی "تغذیۀ گوساله" در مطالب ITPNews.com

 • بخش بین الملل ITPNews

  اهمیت تغذیۀ گوساله

  ۹۹/۰۶/۲۵

 • ... این باورند که تدابیر صنعتی امروزه به نحوی است که گوساله های تازه به دنیا آمده را از مواد مغذی حیاتی و لازم برای رشد دستگاه گوارش محروم می دارد.Michael Steele استادیار <...

  ...ستگاه گوارش محروم می دارد.Michael Steele استادیار تغذیۀ نشخوار کنندگان دانشگاه Guelph به همراه دستیارانش مطالعه و پژوهشی را انجام دادند که اخیراً در مجلۀ علمی Journal of...

  ...Journal of Dairy Science به چاپ رسید.در این پژوهش گوساله ها 2 ساعت پس از به دنیا آمدن، آغوز با نسبت 7.5 درصد وزن بدن دریافت کردند. از 12 تا 72 ساعت(پس از به دنیا آمدن)، ...

  ...فت کردند. از 12 تا 72 ساعت(پس از به دنیا آمدن)، 8 گوساله هر 12 ساعت به نسبت 5 درصد وزن بدنشان یکی از تغذیۀ مایع زیر را دریافت می کردند:1-آ...

  ...span> هر 12 ساعت به نسبت 5 درصد وزن بدنشان یکی از تغذیۀ مایع زیر را دریافت می کردند:1-آغوز:

 • علمی مدیریت تغذیه مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com