جستجوی "تغذیه گوساله" در مطالب ITPNews.com

 • بخش بین الملل ITPNews

  اهمیت تغذیۀ گوساله

  ۹۹/۰۶/۲۵

 • ... این باورند که تدابیر صنعتی امروزه به نحوی است که گوساله های تازه به دنیا آمده را از مواد مغذی حیاتی و لازم برای رشد دستگاه گوارش محروم می دارد.Michael Steele استادیار ت...

  ...Journal of Dairy Science به چاپ رسید.در این پژوهش گوساله ها 2 ساعت پس از به دنیا آمدن، آغوز با نسبت 7.5 درصد وزن بدن دریافت کردند. از 12 تا 72 ساعت(پس از به دنیا آمدن)، ...

  ...فت کردند. از 12 تا 72 ساعت(پس از به دنیا آمدن)، 8 گوساله هر 12 ساعت به نسبت 5 درصد وزن بدنشان یکی از تغذیۀ مایع زیر را دریافت می کردند:1-آغوز:

 • علمی مدیریت تغذیه مطالب ویژه
 • جایگزین شیر گوساله

  ۹۶/۰۸/۰۹

 • ...اصله پس از قطع آغوز استفاده کرد و جایگزین های شیر گوساله مناسب ترین راه برای تغذیه گوساله ها قبل از شروع نش...

  ...ass="highlight">گوساله مناسب ترین راه برای تغذیه گوساله ها قبل از شروع نشخوار و پیش از توسعه شکمبه می باشد.از طرف دیگر برخی از کارش...

  ...که با توجه به ارزش غذایی و ایمنی زایی شیر مادر در تغذیه گوساله ، بهتر است پس از قطع آغوز، چند روز از شیر گاو در تغ...

  ... ، بهتر است پس از قطع آغوز، چند روز از شیر گاو در تغذیه گوساله استفاده شود و پس از آن پودر شیر جایگزین شیر گردد.بهتر است با توجه به ارزش غ...

  ... زایی شیر مادر جهت دستیابی به بالاترین بازدهی، در تغذیه تمام گوساله های شیرخوار از زمان قطع آغوز تا 14 ر

 • مدیریت تغذیه مطالب ویژه
 • تاثیر جیره آغازین،اهمیت، ترکیب و مصرف آن در پرورش گوساله

  ۹۴/۱۰/۲۶

 • ...ف زود هنگام خوراک خشک مهمترین عامل موثر در انتقال گوساله جوان از حالت متابولیسم و هضم پیش از نشخوار به وضعیت حیوان نشخوار کننده بالغ می باشد این دوره انتقال در بر گیرنده...

  ...باشد این تغییرات در عرض چند هفته با افزایش اشتهای گوساله به غذای خشک کامل می گردد. وجود مواد سریع التخمیر درشکمبه ونگاری رشد بافت پوششی مخصوصاً پرزهایی که سطوح داخلی اپی...

 • مطالب ویژه مدیریت تغذیه
 • اقدامات مدیریتی و بهداشتی برای گوساله ها

  ۹۳/۱۲/۰۳

 • ...شاخ باید انجام گیرد. این کار شوک و تنش کمتری در گوساله ایجاد می کند. - برای انجام کار ابتدا موهای اطراف تکمه شاخ را بتراشید، سپس پماد را به اندازه یک دو ریالی روی ت...

 • مدیریت پرورش
 • مقدار شیری که گوساله های جوان باید با آن تغذیه شوند

  ۹۳/۱۱/۲۹

 • ...‌های جوان بدهید؟ امروزه خوراک دهی به گوساله‌ها یکی از مهمترین موضوعات بحث می‌باشد و تئوری‌های بسیاری نیز ارائه گردیده است. هدف ما کمک به شم...

  ...دیده است. هدف ما کمک به شما در فهم احتیاجات غذایی گوساله و کاهش اثرات ناشی از کمی خوراک دریافت شده می‌باشد. رشد گوساله به عوامل ز...

  ...ات ناشی از کمی خوراک دریافت شده می‌باشد. رشد گوساله به عوامل زیادی بستگی دارد اما مهمترین این عوامل مصرف روزانه انرژی و پروتئین می‌باشد. میزان نیاز به انرژ...

  ...‌شود که این مقدار با اندازه بدن متناسب است گوساله‌های

 • مدیریت تغذیه
 • تغذیه در گوسفند

  ۹۲/۰۶/۲۴

 • مراتع و علوفه جزء ارزانترین منابع خوراکی برای تغذیه گوسفندان محسوب می شوند . در سیستم چرا ذخیره علوفه گونه هایی مانند : مخلوط علوفه شبدر و علوفه غلات مانند : علو...

 • مدیریت تغذیه
 • استفاده از جایگزین شیر برای تغذیه گوساله ها

  ۹۱/۰۶/۲۲

 • ... با توجه به ارزش غذایی و ایمنی زایی شیر مادر در تغذیه گوساله ، بهتر است پس از قطع آغوز ، چند روز از شیر گاو در

  ...بهتر است پس از قطع آغوز ، چند روز از شیر گاو در تغذیه گوساله استفاده شده و پس از آن مصرف جایگزین شیر آغاز گردد .  بهتر است با توج...

 • مدیریت تغذیه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com