جستجوی "تغذیه شتر مرغ" در مطالب ITPNews.com

 • تغذیه جوجه های شترمرغ

  ۹۷/۰۳/۱۹

 • ...n> نقش مهمی در تولید گوشت و سایر محصولات مربوط به شترمرغ ایفا می کند چرا که مخارج غذای جوجه ها از روزهای آغازین تا سن کشتار، بزرگترین هزین...

  ...حدود %80 کل هزینه ها) را تشکیل می دهد. غذای طبیعی شترمرغ عمدتاً متشکل از علوفه جات سبز، میوه جات خانواده توت ها، دانه جات، گیاهان تازه و آ...

  ...انه جات، گیاهان تازه و آبدار و حشرات کوچک می باشد.شترمرغ ها در طول 120 روز اول زندگی از تبدیل غذایی خوب و کارآمدی برخوردار هستند. پس از گذ...

  ...ی جوجه ها این دوره را سپری نکرده اند به نحو بهینه تغذیه شوند تا بتوان

 • مطالب ویژه مدیریت پرورش مدیریت تغذیه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com